SIGGAM - Gdy szukasz lepszego wyniku finansowego oraz skutecznych oszczędnościSIGGAM Schemat podatkowy

Dobierzemy właściwą konfigurację!

Siggam - Ulepszamy wynik finansowy

Logo SIGGAMSIGGAM to lider w ulepszaniu wyników finansowych podmiotów gospodarczych. Nasi eksperci posiadają unikalne doświadczenie w obszarze optymalizacji podatków oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadzimy projekty podatkowe z zakresu podatku od nieruchomości, podatków dochodowych CIT i PIT jak również podatku od towaru i usług VAT czy PCC. Do naszej specjalizacji należy optymalizacja składek ZUS, w tym składki wypadkowej, jak również składki chorobowej i innych składowych ubezpieczeń społecznych. Doświadczenie specjalistów SIGGAM (ekonomistów, radców prawnych i doradców podatkowych) gwarantuje Państwu skuteczne i najbezpieczniejsze rozwiązania.

Nasi Klienci – zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa jak i duże spółki giełdowe i korporacje - doceniają fakt, że otrzymują od nas informację zwrotną i wiedzę na temat ewentualnego ryzyka podatkowego w danym obszarze nawet w przypadku braku możliwości optymalizacyjnych. Nasze działanie daje Państwu przede wszystkim odpowiedź na pytanie czy płacą Państwo podatek w optymalnej wysokości.

Maksymalizacja zysku
Minimalizacja obciążeń

Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania do powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa.
Naczelny Sąd Administracyjny

SIGGAM | Economic Improvement Leaders

 • Podatek od Nieruchomości

  Proponowane modele pozwalają na osiągnięcie do 60% oszczędności na podatku od nieruchomości.

 • Podatek CIT

  Oferujemy rozwiązania pozwalające na całkowitą eliminację podatku CIT lub sprowadzenie go do niskich wartości.

 • Podatek VAT

  Oferujemy rozwiązania obniżające podatek VAT oraz odzyskujemy źle naliczony podatek.

 • Składka wypadkowa ZUS

  Sprawnie odzyskujemy nadpłacone składki wypadkowe ZUS za 10 lat wstecz, dając często milionowe oszczędności.

 • Podatek PIT

  Osobom fizycznym oferujemy wypłaty wynagrodzeń bez PIT oraz zmiany rezydencji podatkowej na bezpodatkowe.

 • Podatek PCC

  Wdrażamy pomysły dające możliwość odzyskania nadpłaconego podatku od czynności cywilno - prawnych.

 • Składka PFRON

  W bezpieczny sposób sprawdzamy wartości płaconych składek i odzyskujemy nadpłacone składki na PEFRON.

 • Podatek akcyzowy

  Nasi klienci odzyskują, dzięki wdrażanym rozwiązaniom, nadpłacony podatek akcyzowy.

 • Inne podatki

  Pomagamy w analizie i optymalizacji innych podatków, w tym podatków u źródła oraz podatków i opłat lokalnych.